SYSTEMY ALARMOWE


System alarmowy jest instalacją elektroniczną przeznaczoną do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunków, wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa. System alarmowy zwykle składa się z urządzeń, przez które sygnał jest inicjowany, transmitowany i gdzie jest odbierany. Prawidłowo zaprojektowany i zainstalowany system chroni obiekt i wysyła sygnał alarmu w przypadku naruszenia przez intruza obszaru chronionego. Mózgiem systemu alarmowego jest centrala alarmowa, która nieustannie zbiera informacje od każdego z elementów systemu i reaguje w ułamku sekundy w przypadku, gdy któryś z czujników informuje ją o nienaturalnym stanie otoczenia , naruszenia chronionej strefy. Reakcja ta , w zależności od skonfigurowania systemu , polega na wydaniu polecenia sygnalizatorom do rozpoczęcia akustycznego i/lub optycznego sygnału alarmu , może również wysłać informacje do stacji monitorującej. Centrala może również wydać polecenie zamknięcia określonych przejść, włączenia oświetlenia oraz wykonania innych czynności zaprogramowanych przez instalatora. Dodatkowo centrala w sposób ciągły kontroluje stan własny i całego systemu, informując użytkownika o ewentualnych usterkach, braku zasilania, uszkodzeniu linii telefonicznej, itp.

Do programowania systemu oraz jego codziennej obsługi służy klawiatura szyfrowa. W odróżnieniu od centrali, która zwykle umieszczana jest w dyskretnym, niedostępnym miejscu - klawiaturę instaluje się tak by była łatwo dostępna. Wiele central alarmowych pozwala na podłączenie kilku klawiatur - tak aby ułatwić użytkownikowi sterowanie systemem z kilku miejsc. W zależności od typu centrali klawiatura może być typu LED - gdzie informacje o stanie systemu podawane są w postaci świecących diod lub typu LCD - gdzie wyświetlane są w postaci tekstu na ekranie ciekłokrystalicznym.

Jako elementy detekcyjne stosuje się bardzo szeroką gamę czujek:

  • czujki ruchu (aktywnej lub pasywnej podczerwieni, mikrofalowe),
  • czujki zbicia szkła (akustyczne),
  • czujki otwarcia (kontaktronowe),
  • czujniki dymu,
  • czujniki gazu,
  • sejsmiczne (wstrząsowe) itp.

Każde ze wspomnianych wyżej urządzeń występuje w różnych wariantach technicznych, różniących się stopniem obróbki sygnału, samokontroli, zasięgiem, odpornością na zakłócenia lub próby "oszukania". Wszystkie urządzenia mają aktualne atesty i świadectwa kwalifikacyjne konieczne do stosowania w Polsce. Projektujemy systemy alarmowe odpowiadające oczekiwaniom klientów , zarówno pod względem parametrów technicznych , funkcji jakie ma spełniać jak również możliwościom finansowym, przy zachowaniu dopuszczalnego kompromisu.