obrazekNowoczesne miejsce pracy wymaga coraz większego zabezpieczenia przed ingerencją osób niepowołanych. Postępująca informatyzacja stanowisk pracy i specjalizacja zadań sprawiają , że pracownicy posiadają dostęp do danych i wiedzy, która nie powinny pozostawać poza kontrolą. System Kontroli Dostępu to niezbędne narzędzie prawidłowego zarządzania firmą, sposób na oszczędności i zabezpieczenie na każdym poziomie (od ochrony obiektu po ochronę najcenniejszych danych i informacji firmy). System kontroli dostępu nie tylko chroni pomieszczenia przed nie proszonymi gośćmi, ale również dostarcza informacji o sposobie poruszania się poszczególnych osób na terenie firmy. Zadaniem systemu kontroli dostępu jest niedopuszczenie do chronionych pomieszczeń osób nie mających odpowiednich uprawnień. Za pomocą sterownika systemu można bardzo łatwo i szybko zmienić lub odebrać danej osobie uprawnienia wstępu do określonych stref, czy pomieszczeń. Dostęp do budynków, całych stref w tych budynkach, czy też konkretnych pomieszczeń kontroluje się tradycyjnie za pomocą zamków i kluczy. Rozwiązanie takie ma jednak wiele wad. System kontroli dostępu sterujący zamknięciami eliminuje większość z nich.

Kontrola dostępu zapewnia :

  • Rejestrację wejść i wyjść,
  • Kontrolę czasu pracy,
  • Identyfikację osób i ich dostępu do stref obiektu,
  • Kontrolę strażników,
  • System rejestracji czasu pracy.

obrazekSystemu rejestracji czasu pracy to doskonałe narzędzie wspomagające zarządzanie firmą. System może być wykorzystany w przedsiębiorstwie o dowolnym profilu działalności gospodarczej i obejmuje zagadnienia związane z ewidencją czasu pracy. Oferujemy systemy kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy budowane w oparciu o urządzenia renomowanych firm oraz sprawdzone na rynku. Wszystkie urządzenia mają aktualne atesty i świadectwa kwalifikacyjne konieczne do stosowania w Polsce.