W każdym budynku użyteczności publicznej . Czy to w mieszkaniu, miejscu pracy czy budynku gospodarczym niezbędny jest prąd. Aby całkowicie bezpiecznie korzystać z urządzeń zasilanych energią elekrtyczną przy projektowaniu, budowie oraz eksploatacji domowej instalacji elektrycznej należy przestrzegać kilku założeń :

    obrazek

  • Instalacje elektryczne powinny być wykonane z zastosowaniem przewodów miedzianych z osobnym przewodem ochronnym (obecnie nie stosuje się już przewodów aluminiowych).
  • Przekroje i obciążalności prądowe przewodów powinny być tak dobrane,aby odpowiadały nie tylko obecnym wymaganiom,ale również uwzględniały zwiększoną obciążalność w perspektywie kilkunastu lat.
  • Projekt instalacji elektrycznej winien uwzględniać wydzielenie odpowiedniej liczby obwodów trójfazowych przeznaczonych do zasilania urządzeń o dużym poborze energii : kuchnie elektryczne, przepływowe podgrzewacze wody, piece akumulacyjne oraz obwodów jednofazowych do zasilania : pralki, zmywarki do naczyń - nawet wówczas, gdy w trakcie wykonywania instalacji nie przewiduje się zainstalowania tych wszystkich odbiorników.W mieszkaniu o powierzchni do 45m2 powinniśmy zatem zaplanować wykonanie 2-3 obwodów, w mieszkaniu o powierzchni od 75 do 100m2 -7 obwodów.
  • obrazek
  • W zależności od powierzchni w każdym pomieszczeniu powinno się montować odpowiednią liczbę gniazd wtykowych (3-5 w pokojach oraz 7-9 w kuchni).
  • W obwodach gniazd wtykowych zasilających pomieszczenia o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym (łazienka,kuchnia,garaż itp.) jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym powinno się stosować zabudowę wyłączników.

Aby zabezpieczyć się przed awariami wywołanymi przepięciami w instalacjach elektrycznych, konieczne jest zabudowanie wielostopniowych urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej, które niezawodnie i skutecznie zabezpieczą cenny sprzęt komputerowy, RTV oraz urządzenia AGD. Oferujemy fachowe wykonanie usługi założenia instalacji elektrycznych w obiektach klienta (dom, mieszkanie , inne) z zachowaniem wcześniej omówionych zasad oraz pośredniczenie w ich ich zgłoszeniu do odbioru w zakładzie energetycznym.